Preloader

Įmonės veiklos rodiklių (KPI) matavimas

Dažnai sulaukiame klausimo – ką gali pagerinti Lean sistemos įdiegimas? Atsakome – viską, ką galėsite patikimai išmatuoti.


Kodėl taip svarbu periodiškai matuoti tam tikrus rodiklius (tiek finansinius, tiek nefinansinius) įmonėje? Dėl daugelio priežasčių. Visų pirma, negalima pagerinti to, ko negalima išmatuoti. Neįmanoma užbėgti už akių nuostoliams, jei tam tikri kontrolės taškai neindikuoja potencialios problemos. Galiausiai, periodiškai stebint įmonės rodiklius, dauguma jų pagerėja savaime.

Dar praėjusio amžiaus aštuntame dešimtmetyje Skandinavijoje buvo nustatyta, jog daugiabučių namų ūkiuose energijos suvartojimas sumažėja 10-20 proc. perkėlus matavimo skaitiklius iš rūsių į laiptines, kur skaičius galima kasdien stebėti. Ar esate įsitikinę, jog vieno ar kelių svarbių rodiklių neslepiate savo įmonės rūsyje? Galime padėti jums tai daryti paprastai, dažniausiai be jokios papildomos darbo jėgos poreikio. Tiesiog atnaujinkite savo įmonės svarbiausių rodiklių ataskaitą vienu pelės paspaudimu ir priimkite atitinkamus sprendimus!

KPI - kas tai?


veiklos rodikliai

KPI (angl. key performance indicator) yra esminis veiklos rodiklis, naudojamas matuoti įmonės progresą siekiant užsibrėžtų tikslų. Matuoti galima įvairius tikslus – tiek skyriaus mėnesio sąnaudų padidėjimą, tiek strateginio tikslo – plėsti veiklą užsienyje – vykdymą. Esminiai veiklos rodikliai periodiškai pateikiami aiškioje, glaustoje grafinėje formoje, su jais įmonėje supažindinami įvairūs suinteresuoti asmenys, kuriems iškelti mažesni ar didesni tikslai.

Finansiniai rodikliai dažniausiai generuojami iš naudojamų finansinių ataskaitų (balansas, pelno-nuostolio ataskaita) bei įvairių buhalterinių įrašų, pavyzdžiui, norint detalizuoti nelikvidžias prekių grupes. Nefinansiniai rodikliai taip pat gali būti nemažiau svarbūs – nauji klientai, gamybos pralaidumas, tiekimo grandinė ir t.t. Labai patogu, kuomet visus rodiklius galima išskaičiuoti ir eksportuoti iš vieningos verslo valdymo sistemos duomenų bazės, tačiau jei įmonėje to nėra – galima skaičiuoti kitais būdais.

Esminiai veiklos rodikliai turėtų būti naudojami matuoti trumpalaikiams ir ilgalaikiams tikslams, sietis su įmonės misija bei vizija. Supratimas, kokia vertė kuriama, kokios veiklos vystomos ir kokios kompetencijos svarbiausios organizacijoje – visa tai padės nustatyti teisingus KPIs ir priskirti jiems atsakingus asmenis.

Mūsų kontaktai

m. 370-611-66603

e. algirdas@leanekspertai.lt

Parašykite mums